Tjänster

Vi på Leif Karlsson Grävmaskiner utför arbeten med stor bredd och variation, vi erbjuder tjänster som t.ex.

 

- Avloppsanläggningar
- Markanläggning
- Stensättningar

- Kabelgrävning

- Skogsvägar

- Skogsarbeten

- Snöröjning

- Dikesrensning

- Infiltration

- Trekammarbrunn

- Husgrunder

- Isoleringsarbeten

 

Vi levererar material till asfaltsproduktioner och

har även tillgång till grus från egen grusgrop och bergtäkt.